บรรเลงเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะทำเอาเกิดเสียงดนตรีผ่านจังหวะเพลง

บรรเลงเพลงให้มีความเพราะ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะนักดนตรีส่วนมาก จะอาจบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง และสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น ส่วนมากจะเป็นนักดนตรีสากล เพราะนักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงในการบรรเลงเพลงในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเหตุให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีความไพเราะ และมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงเป็นเหตุให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือว่าบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้บทเพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์ แต่ถ้าบทเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน และทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่ถ้าหากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะสามารถได้บทเพลงที่มีคุณภาพ และเป็นเพลงที่มีความเพราะ
 
ถ้าไม่มีคอร์ดเพลง เปรียบเหมือนเป็นการคิดค้นเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว เพราะฉะนั้น คอร์ดเพลงคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกท่าน เพราะเปรียบเหมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงดนตรี เป็นเหตุให้มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็ไม่ใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างสูง ถ้าคุณลองใช้ความคิด และไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ และทำความเข้าใจเป็นอย่างสูง ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงขาดไม่ได้อย่างมากในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละแบบ

Related Posts